Giải đáp tất cả ý nghĩa số hạt vòng đeo tay phong thủy


Giải đáp tất cả ý nghĩa số hạt vòng đeo tay phong thủy

Điều quan trọng là phải biết ý nghĩa số hạt vòng đeo tay phong thủy sao cho phù hợp, lựa chọn số hạt vòng đeo tay sẽ đem lại sự may mắn, thịnh vượng cho bạn.

Vòng đeo tay hạt gỗ là vật phẩm phong thủy quan trọng

Không chỉ đơn giản là một loại trang sức đeo bên mình, vòng đeo tay hạt gỗ còn là vật phẩm phong thủy có ý nghĩa tâm linh, mang lại hạnh phúc, may mắn cho sở hữu.

Vòng đeo tay phong thủy có từ bao giờ?

Từ hàng ngàn năm trước về trước, khi đức Phật đi du hành ngài đã truyền bá cho con người biết về một chiếc vòng đeo tay bằng gỗ, giải thích tất cả về ý nghĩa và vì sao mang chiếc vòng đó có thể mang lại bình an, hóa giải mọi đau khổ cho người đeo nó. Chiếc vòng đeo trên tay Phật được gọi là niệm châu, chuỗi hạt niệm Phật hay đơn giản đó chính là vòng tay phong thủy mà các bạn vẫn hàng ngày đeo trên tay bây giờ.

Ý nghĩa số hạt vòng đeo tay theo quan niệm Phật Giáo

Phía trên bài viết đã nói rằng, khởi nguồn của vòng đeo tay phong thủy có từ cách đây hàng ngàn năm, trong sách Phật ghi chép về một câu chuyện lâu đời như sau, mời các bạn cùng Thiên Mộc đọc qua:

Phật tặng chuỗi hạt niệm châu cho nhà vua
Phật tặng chuỗi hạt niệm châu cho nhà vua

“Trong một lần đi qua nước Cao Ly (nay là lãnh thổ của đất nước Triều Tiên), Đức Phật nói với vị vua Ba Lưu Ly như sau: “nếu ngươi muốn diệt phiền não, báo chướng, hãy xâu chuỗi tràng có 108 hạt và mang theo bên mình hàng ngày.Hãy thật chuyên tâm niệm Phật khi dùng tay lần hạt. Sau này, thân tâm của ngươi ắt sẽ không tán loạn, cõi lòng thanh tịnh, an lạc”. Nhà vua nghe lời Đức Phật liền thực hành một thời gian sau, thấy vô cùng hiệu nghiệm đúng như lời Đức Phật đã nói, cõi lòng an lạc, nhà Vua bèn tạ ơn Đức Phật và ban lệnh cho gia nhân làm thêm 1000 chuỗi hạt đeo tay, ban tặng cho lục thân quốc thích mỗi người một cái để hàng ngày lần hạt, khuyên bảo ngày ngày làm theo lời Đức Phật dạy.”

Vậy tại sao chiếc vòng nhà vua lại có 108 hạt?

Thực ra số 108 hạt này có hàm ý rất thâm sâu, dựa vào các kinh điển, tổng cộng có tất cả 9 loại. Những hàm nghĩa này được kết hợp giữa số lượng hạt niệm châu với danh hiệu trong kinh điển. Bao gồm loại 1080 hạt, 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 36 hạt, 27 hạt, 21 hạt, 18 hạt, 14 hạt và có một loại dành cho người thường là loại không có số hạt nhất định, lấy kích thước cổ tay để xác định số hạt sao cho phù hợp nhất.

Tại sao lại dựa vào kích thước cỗ tay lựa chọn số hạt?

Vì theo quan niệm nhà Phật, những người thích đeo vòng tay phong thủy được xem là có “thiện căn” từ trong tâm, có nhân duyên lớn với Phật. Ngày nay thường khi đi chùa, người dân thắp hương vẫn thường được nhà sư chùa tặng (hoặc bán để lấy tiền làm công đức) cho những chiếc vòng tay để lấy may mắn, chính xuất phát từ câu truyện Đức Phật tặng vòng tay cho nhà Vua. Qua đây chúng ta cũng thấy, dưới quan niệm của nhà Phật, vòng tay phong thủy thực ra không quy định số hạt.

Lý giải về vòng tay 108 hạt, 54 hạt, 36 hạt, 27 hạt, 21 hạt, 18 hạt, 14 hạt

ý nghĩa số hạt vòng đeo tay phật giáo
Ý nghĩa số hạt vòng đeo tay phật giáo

Số hạt ban đầu là 1080 hạt biểu thị cho thập giới, mỗi giới có 108 phiền não, hợp thành 1080 phiền não. Thập giới biểu thị cho 10 thế giới mê và ngộ, có thể phân thành 10 loại như sau:

(1) Cõi địa ngục – (2) Cõi quỷ đói – (3) Cõi súc sinh – (4) Cõi Atula – (5) Cõi người – (6) Cõi trời – (7) Cõi Thanh Văn – (8) Cõi Duyên Giác – (9) Cõi Bồ Tát – (10) Cõi Phật

– Chuỗi vòng 108 hạt là loại phổ biến nhất, biểu thị cho sự cầu chứng 108 Tam muội, đoạn trừ thanh tẩy 108 phiền não, từ đó khiến cho thâm tâm người đó đạt đến trạng thái tịch tĩnh, an nhiên, cuộc sống hạnh phúc.

– Chuỗi vòng 54 hạt tượng trưng cho 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, trong đó lại cộng thêm Tứ thiện căn vị.

– Chuỗi vòng 42 hạt tượng trưng cho 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm: Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác.

– Chuỗi vòng 36 hạt thực tế không có hàm nghĩa chính xác, chuỗi vòng 108 hạt chia thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi 36 hạt để tiện cho việc mang theo bên mình. Việc này chứa ý nghĩa tích tiểu thành đại, cho nên nó tương đồng với 108 hạt.

– Chuỗi vòng 27 hạt tượng trưng cho 27 hiền vị của Tiểu thừa tu hành 4 phương, 4 quả, tức là 18 vị hữu học của 4 phương, 3 quả trước và 9 vị vô học của quả A La Hán. Trong kinh đem giai vị tu hành của đệ tử Phật từ Hữu học đến Vô học cộng lại thành 27 loại.

– Chuỗi vòng 21 hạt tượng trưng cho 21 giai vị, bao gồm: Thập địa, Thập ba la mật và quả Phật. “Quả Phật” chỉ đạt đến quả vị thành Phật cứu cánh nhất.

– Chuỗi vòng 18 hạt được gọi là “thập bát tử”. Trong đó, “Thập bát” chỉ “Thập bát giới”, tức lục căn, lục trần, lục thức.

– Chuỗi vòng 14 hạt tượng trưng cho Quan Âm Bồ Tát cùng với tất thảy chúng sinh trong thập phương, Tam thế, 6 cõi đồng nhất bi ngưỡng, khiến cho chúng sinh đạt được 14 công đức vô úy.

Ý nghĩa số hạt vòng đeo tay theo quan niệm Công Giáo (Thiên Chúa Giáo)

Với những người theo đạo Công giáo, tức là Thiên Chúa Giáo, chuỗi vòng tay gồm rất nhiều loại khác nhau về số hạt, kích thước và hình dáng.

Ý nghĩa số hạt tràng hạt mân côi
Ý nghĩa số hạt tràng hạt mân côi

– Chuỗi vòng tay lần hạt kính Đức Mẹ Maria sẽ bao gồm 12 hạt nhỏ và 1 hạt lớn, loại chuỗi vòng lần hạt này sẽ dùng đọc 12 kinh kính Đức Mẹ: bắt đầu với hạt lớn mang ý nghĩa khởi đầu khi đọc kinh Lạy Cha và cũng dùng đọc kinh Sáng Danh để kết thúc một lượt lần hạt kinh mân côi.

– Chuỗi lần hạt chục kinh mân côi với 10 hạt và 1 thắt nút: trong đó 10 hạt để đọc 10 kinh Kính Mừng, còn 1 hạt cái hay hạt thắt nút để đọc kinh Lạy Cha lúc khởi đầu và kinh Sáng Danh lúc kết thúc một lượt lần hạt.

– Tràng hạt, hay còn gọi chuỗi hạt Mân Côi năm chục bao gồm 1 chuỗi 10 hạt nhỏ sẽ xen lẫn 1 hạt lớn, được sử dụng để đọc 50 kinh mỗi lần. Thường cuối chuỗi sẽ có 2 hạt lớn và 3 hạt nhỏ khi đọc kinh cho các linh hồn sớm siêu thoát, trở về chốn Thiên Đàng.

– Chuỗi Mân Côi với 150 kinh có sự khác biệt rõ ràng giữa chuỗi 50 kinh với 150 kinh qua số lượng hạt. Chuỗi hla6n2 hạt Mân Côi sẽ có 150 hạt vòng. Người đọc kinh sẽ được đọc cả 3 mùa: Mùa Vui, mùa Thương và mùa Mừng ngay trong cùng một chuỗi lần hạt.

Thường thì những người theo đạo Thiên Chúa Giáo sẽ đưa các chuỗi vòng tay này đến một vị Linh Mục để xin ban phép lành rồi mới đeo bên mình hàng ngày để tránh tà ma và loại bỏ tà khí.

Ý nghĩa số hạt vòng đeo tay theo quan niệm Luân Hồi

Theo quan niệm luân hồi gồm có: sinh – lão – bệnh – tử. Số lượng hạt vòng tay phong thủy gắn liền với vòng tuần hoàn của đời mỗi người.

Ý nghĩa số hạt vòng đeo tay phong thủy
Ý nghĩa số hạt vòng đeo tay phong thủy
  • Sinh là số 1.
  • Lão số 2.
  • Bệnh số 3.
  • Tử số 4.

Vòng tuần luân hồi liên tục được lặp đi lặp lại, vì vậy có thể thấy những số chia hết cho 4 được xem là những số tử.

Xem thêm Ý nghĩa số hạt vòng đeo tay theo quan niệm Luân Hồi

Theo Trầm Hương Thiên Mộc.

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG THIÊN MỘC

Add: 77 Hoàng Hoa Thám, Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai

Tel: 0983.36.6060

Email: tramhuongthienmoc@gmail.com / vongtaytramhuongthienmoc@gmail.com